Enxeñaría

Great Hall of the People

Gran Salón Da Xente

SMIC IC production plant

Planta de produción de IC SMIC

Beijing Han's Square

Praza de Pequín Han

Taizhou Yintai City

Cidade Taizhou Yintai

Shanghai DuPont Plant

Planta DuPont de Shanghai

Chengdu Wisdom Shanghai Plant

Planta de Sabedoría de Chengdu

Wuhan Phoenix Mountain Industrial Park

Parque Industrial Wuhan Phoenix Mountain

Xiangshan Peninsula Commercial Plaza

Praza comercial da península de Xiangshan

Jiaxing Rainbow City

Jiaxing Rainbow City

Shaoxing China Textile International

Shaoxing China Textile International